Πρωτοετείς Φοιτητές: (Πληροφορίες - Εγγραφές - Δικαιολογητικά)

Θα παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην ιστοσελίδα της Σχολής μας, η οποία θα ανανεώνεται με νέα δεδομένα.